Dades personals

Estudis cursats

Idiomes

Experiència

MATÈRIES (quines matèries de secundària i batxillerat estàs capacitat per donar?)

MATÈRIES (quines matèries universitàries estàs capacitat per donar?)

Situació laboral actual

Altra informació

Pots enviar al teu currículum complet a info@mecarapidemag.com

Aquestes dades ens ajudaran a trobar l'oferta que més s'ajusti al teu perfil. Per tant, et preguem que, en cas que es produeixi alguna modificació, ens ho indiquis mitjançant l’actualització de les dades aportades, així com del currículum. Moltes gràcies i benvingut. Servei de Borsa de Treball Meca-ràpid E.M.A.G.1

D’acord amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les dades aportades seran incorporades a un fitxer del qual és titular XAVIER PLANELLA MORATO, amb la finalitat de realitzar la gestió comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades al domicili fiscal de XAVIER PLANELLA MORATÓ situat en RONDA FERRAN PUIG, 3 3r. 2a. – 17001 GIRONA