Qüestió de confiança

Al llarg de la nostra història hem arribat a múltiples acords amb Associacions de Mares i Pares , així com d’equips directius de diverses escoles per oferir als seus alumnes la possibilitat de fer tot un seguit d’activitats extraescolars per tal d’ampliar els seus coneixements. Ho hem proposat de fer tant a la mateixa escola (en horaris de migdies i tardes) com al nostre centre acadèmic (com a complement de l’horari escolar dels nens). Tanmateix, també ho hem proposat com “alternativa de formació” en aquells períodes on l’alumne disposa de mot de temps (èpoques de vacances) com poden ésser l’Estiu, Nadal, Setmana Santa...

Any rere any amb molt d’esforç, constància i dedicació sobre una planificació de treball molt acurada i consensuada entre totes les parts implicades, les activitats extraescolars que oferim van arrelant més i més en els diferents Centres Educatius amb qui hem anat treballant. El nombre d’inscripcions en les mateixes, han crescut exponencialment amb el pas del temps i hem anat obrint el ventall de les activitats extraescolars a més matèries, a més alumnes, a més cursos... Tanmateix, amb moltes Associacions de Mares i Pares, arribem a acords per tal de què els seus afiliats tinguin grans avantatges en els cursos que impartim en el nostre Centre de Formació.

Això sí, només fem aquelles activitats en les quals ens sentim preparats, confiats i segurs de què el servei que oferim és d’una gran qualitat i on sabem que no fallarem als que ens han fet confiança. La GARANTIA D’APRENENTATGE que donem en aquestes activitats, avalen a les mateixes però com que som un Centre que ens agrada molt més parlar amb FETS que no amb PARAULES, els resultats obtinguts (FETS) en la formació impartida es pugen al nostre espai web: Activitats E.M.A.G.1

Amb les fotos corresponents, perquè estem orgullosos d’aquests i ho volem ensenyar a tothom.

Només demanem tenir l’oportunitat de presentar en una entrevista, el nostre sistema de treball, la nostra metodologia, el nostre equip de professionals, el seguiment de l’activitat i dels alumnes, etc. per donar els arguments necessaris als responsables dels Centres Educatius i de la Comissió d’Extraescolar de l’AMPA, de si el que oferim s’ajusta a les seves necessitats. La recerca de SINERGIES és un altre tret identitari del nostre Centre Acadèmic.

Actualment treballem en col·laboració amb AMPES a diferents CEIPS, així com a la nostra acadèmia:


A EXTRAESCOLARS CEIP

Aquestes són les activitats que avui dia treballem als diferents escoles que ens han fet confiança:


1 Mecanografia

Cada dia que passa i en tots els àmbits aprendre mecanografia adquireix més importància, ja que poc o molt, avui en dia s’ha d’escriure diàriament amb ordinador, de sobretaula o portàtil i l’estudi i aprenentatge de la mecanografia passa a ésser una matèria indispensable per les nenes i nens en edat escolar. A més, aprendre correctament mecanografia, és útil al llarg de la vida de qualsevol alumne i en qualsevol activitat que realitzi.

És per això que posem a la seva disposició el nostre reconegut i prestigiós sistema de Mecanografia Meca-ràpid EMAGtyping (en funcionament des de 1.980)

L’objectiu del curs és la memorització del teclat, així com el desplaçament correcte amb tots els dits pel mateix sense abaixar la vista per mirar les tecles que s’han de prémer.

El segon objectiu del curs és que els alumnes aconsegueixin una velocitat que serà variable per cada alumne (segons la seva edat).

Accedir a la informació del curs.

Per què triar el curs de mecanografia d’E.M.A.G.?
 • Per EXPERIÈNCIA: formant mecanògrafs des de 1.980
 • Per GARANTIA : perquè et donem GARANTIA D’APRENENTATGE.
 • Per QUALITAT : no hi ha un altre sistema que en només 5 hores et permeti tenir el teclat memoritzat i en 20 hores escriure a més de 100 pulsacions per minut.
 • Per PREU: perquè per una hora de treball amb nosaltres, amb altres sistemes n’has de fer 5, i no és el mateix pagar 5€/hora que acabar pagant-ne 25.
 • Per TRANSPARÈNCIA: perquè pugem els resultats obtinguts a la nostra WEB, perquè estem orgullosos dels mateixos i perquè no ens hem d’amagar de res.
 • Per TRADICIÓ: perquè el 95% de noves inscripcions vénen recomanats d’altres alumnes, siguin familiars, amics o coneguts...

2 INFORMÀTICA (Curs Presentació de Treballs per estudiants)

Avui en dia els nens es passen moltes hores davant de l’ordinador, però són eficaços al realitzar les seves tasques? Des de fa més de deu anys, impartim un curs que s’ajusta a les seves necessitats, el nostre curs “presentació de treballs per estudiants de primària i secundària” que té com a finalitat, dotar als alumnes de les eines necessàries de manera que a l’hora de fer un treball, aquest tingui una presentació acurada i no hagin perdut més temps del compte en la seva realització.

El temari està pensat per tal que, a partir d’una base sobre el tractament de textos, l’alumne sàpiga paginar, treballar amb columnes i taules, inserir imatges, treballar amb notes al peu, lletres capitals i estils... No només això, aprendrem a treballar taules amb l’Excel i fer els corresponents gràfics per transportar-ho si s’escau al treball. A més per qui vulgui presentar el seu treball mitjançant diapositives i no imprès, treballarem amb el PowerPoint. Ahhhhhh! I si cal retocar imatges, també ho farem! Així com un xic de Disseny gràfic... I perquè no, si el temps ho permet, farem el nostre Blog per ensenyar-ho a tothom!!

Treballant aplicacions ofimàtiques, de retoc fotogràfic i de disseny gràfic, donem als alumnes totes les eines bàsiques per tal de què els seus treballs siguin el màxim d’acurats i el més important, el temps destinat als mateixos no hagi estat excessiu.


3 Tècniques d'estudi

Moltes vegades, un alumne té problemes en determinades matèries, les entén però no se’n surt prou bé. És en aquesta faceta on intervé la nostra aula d'estudi assistit, buscar els problemes de fons que pugui tenir un alumne i solucionar-los d’arrel.

També hi ha vegades que un alumne treu bones notes però li falta saber organitzar-se, polir els seus treballs, tenir cura del temps que empra en cada activitat... en aquest cas també hi intervé la nostra aula d'estudi assistit, educant a “saber estudiar” amb les seves corresponents tècniques d’estudi. “ Aprendre i entendre ”, la finalitat que marquem com a objectiu amb resultats més que positius.

PLANNING DE TREBALL DESGLOSSAT
 1. 1. El primer dia passarem un qüestionari sobre hàbits i tècniques d'estudi que consta de tres apartats.
  • Hábits d'estudi.
  • Actitud vers l'estudi.
  • Tècniques d'estudi.
 2. 2. Els punts detallats i específics serien:
  • Per què són necessaris i què aporten els mètodes d’estudi.
  • La planificació del teu temps. Dissenyar un pla d'estudi, planificació de l'horari setmanal, la importància de l'agenda, etc.
  • La motivació. Qüestionari d'avaluació de la motivació. Motivacions intrínseques i extrínseques. Estratègies per automotivar-se, etc.
  • Hàbits d’estudi. Les rutines. Com crear nous hàbits d'estudi, etc.
  • Estratègies d’organització. L'espai d'estudi. Calendaris d'estudi. Registre de les notes obtingudes.
  • Estratègies de treball a classe: la presa d'apunts (taula de codis personals per prendre apunts), la lectura activa, el subratllat, el resum, l'esquema, el mapa conceptual, el quadre sinòptic, etc.
  • Mètode d’estudi: explorar, preguntar, llegir, recitar i repassar (EPL2R).

4 MECANOGRAFIA (curs velocitat) + INFORMÀTICA (curs presentació de treballs).

Per aquells alumnes que ja han fet el curs d’iniciació a la mecanografia i al segon any volen teclejar encara més ràpid, oferim la possibilitat de fer un combinat entre mecanografia i informàtica, destinant dos dies a treballar específicament la velocitat per agafar més pulsacions per minut i un dia aprendre a tenir cura a l’hora de fer els treballs.


B EXTRAESCOLARS A LA NOSTRA ACADÈMIA

A més de les activitats als diferents Centres d'Educació d'Infantil i Primària, també hem arribat acords amb diferents associacions de mares i pares per realitzar al nostre Centre de Formació. A més de les anteriorment comentades (mecanografia, informàtica, tècniques d’estudi, mixt mecanografia + informàtica), oferim les següents activitats:


5 Reforç escolar

Si el que et manca és una petita empenta en els teus estudis, trobaràs l’ajuda necessària en la nostra aula de reforç escolar, sense fer més hores de les que calen ni escatimar esforços en superar els exàmens del curs escolar.


6 Casalet formatiu ESTIU

Tenim vocació formativa, per això aquest casalet està pensat a FORMAR, ENSENYAR, EDUCAR en aquelles matèries que durant l’any escolar no hi ha temps per fer-ho. El casalet es divideix en tres branques i/o activitats: mecanografia, informàtica, tècniques d’estudi+quaderns d’estiu.

Destinem 4 hores diàries a fer-lo efectiu i la durada es distribueix durant un mes + 1 setmana dedicada exclusivament a la mecanografia.

GRANS PROMOCIONS i DESCOMPTES a través d’acords de col·laboració amb l’AMPA.

“Un acord comú per un benefici comú: l’aprenentatge dels alumnes.”