Activitats AMPA - Extraescolars 2016-2017


Mecanografia

CEIP Les Falgueres de Celrà

GRUP I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I.

Tots els alumnes del curs de mecanografia d’iniciació han aconseguit els dos objectius del curs. El més important i principal: la memorització del teclat i el correcte desplaçament amb tots els dits pel teclat sense abaixar la vista per mirar les tecles a l’hora de prémer-les. El segon objectiu fa referència a la velocitat mínima (xifrada en alumnes de la seva edat en les 120 pulsacions per minut).

Número d’alumnes: 21

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 240 pulsacions per minut, 220 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 160 pulsacions per minut, 150 pulsacions per minut.

Alumnes que han fet ús de la garantia d’aprenentatge: 0.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres curs iniciació: 177,38 pulsacions per minut.


GRUP III: Curs Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) – Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).

MECANOGRAFIA

Número d’alumnes: 14

Alumnes de 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 310 pulsacions per minut, 285 pulsacions per minut, 260 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 230 pulsacions per minut, 220 pulsacions per minut, 210 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres curs velocitat: 245.71 pulsacions per minut

INFORMÀTICA

Número d'alumnes: 14

Alumnes de 6è de primària.

Tractament de textos word

 • Creació d’estils: títols, subtítols i normal.
 • Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats; Tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
 • Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
 • Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...) mitjançant opció inserir taules.
 • Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
 • Copiar format, submenú font i paràgraf.
 • Inserir i treballar amb els formats d’ imatges, formes, quadres de text i Wordart.
 • Inserir pàgines en blanc i salts de pàgina.
 • Treball amb disseny de pàgines: els marges i marques d’aigua.

Full de càlcul excel

 • Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
 • Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
 • Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
 • Creació de gràfics i modificació dels mateixos.
 • Transportar els gràfics i les taules cap al Word.
CEIP MADRENC (Vilablareix)

GRUP I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I.

Tots els alumnes han aconseguit els dos objectius del curs. El més important i principal: la memorització del teclat i el correcte desplaçament amb tots els dits pel teclat sense abaixar la vista per mirar les tecles a l’hora de prémer-les. El segon objectiu fa referència a la velocitat mínima (variable en funció de l’edat dels alumnes).

Número d’alumnes: 13

Alumnes de 5è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 260 pulsacions per minut, 240 pulsacions per minut, 220 pulsacions per minut
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 150 pulsacions per minut, 140 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs iniciació: 187,69 pulsacions per minut.


GRUP I: Curs de velocitat mecanogràfica. Mecanografia II.

Tots els alumnes han aconseguit els dos objectius del curs. El més important i principal: la memorització del teclat i el correcte desplaçament amb tots els dits pel teclat sense abaixar la vista per mirar les tecles a l’hora de prémer-les. El segon objectiu fa referència a la velocitat mínima (variable en funció de l’edat dels alumnes).

Número d’alumnes: 3

Alumnes de 6è de primària.

 • Velocitats assolides en el curs de velocitat: 285 pulsacions per minut, 260 pulsacions per minut, 220 pulsacions per minut

Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs velocitat: 255 pulsacions per minut.


GRUP II: Curs Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) – Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).

MECANOGRAFIA

Número d’alumnes: 15

Alumnes de 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 330 pulsacions per minut, 310 pulsacions per minut, 300 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 220 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs velocitat: 258 pulsacions per minut.

INFORMÀTICA

Número d’alumnes: 15

Alumnes de 5è i 6è de primària.

Tractament de textos word

 • Creació d’estils: títols, subtítols i normal.
 • Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats; Tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
 • Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
 • Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...) mitjançant opció inserir taules.
 • Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
 • Copiar format, submenú font i paràgraf.
 • Inserir i treballar amb els formats d’ imatges, formes, quadres de text i Wordart.
 • Inserir pàgines en blanc i salts de pàgina.
 • Treball amb disseny de pàgines: els marges i marques d’aigua.

Full de càlcul excel

 • Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
 • Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
 • Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
 • Creació de gràfics i modificació dels mateixos.
 • Transportar els gràfics i les taules cap al Word.
CEIP BOSC DE LA PABORDIA (Girona)

GRUP I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I.

Número d’alumnes: 20

Alumnes que hem fet ús garantia aprenentatge: 0

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 240 pulsacions per minut, 220 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 160 pulsacions per minut, 150 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Bosc de la Pabordia (grup I): 197 pulsacions per minut.


GRUP II: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I.

Número d’alumnes: 18

Alumnes que hem fet ús garantia aprenentatge: 0

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 240 pulsacions per minut, 220 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 150 pulsacions per minut, 140 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Bosc de la Pabordia (grup II): 189,72 pulsacions per minut.

CEIP 9d4t (QUART)

Grup I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 16

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 190 pulsacions per minut, 180 pulsacions per minut, 170 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 140 pulsacions per minut, 120 pulsacions per minut.

Alumnes que hem fet ús garantia aprenentatge: 0

Velocitat mitjana alumnes CEIP 9d4rt: 162,33 pulsacions per minut

CEIP DOMENY (GIRONA)

Grup I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 14

Alumnes de 4rt, 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 200 pulsacions per minut, 180 pulsacions per minut, 170 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 100 pulsacions per minut, 60 pulsacions per minut.

Alumnes que hem fet ús garantia aprenentatge: 1

Velocitat mitjana alumnes CEIP Domeny: 154,28 pulsacions per minut

CEIP Les Falgueres (Celrà)

Curs Tècniques d’Estudi

Número d’alumnes: 34 distribuïts en 4 grups

Alumnes de 6è de primària.

Tots els alumnes han assolit uns coneixements satisfactoris en el curs de tècniques d’estudi.