Empresarials

Oferim suport a totes aquelles assignatures i matèries en les quals pots trobar més dificultats.

  • Comptabilitat financera
  • Introducció a la comptabilitat
  • Comptabilitat i fiscalitat.
  • Comptabilitat de costos.
  • Interpretació d'estats financers.
  • Fonaments de l'empresa.
  • Direcció financera II
  • Matemàtiques financeres.