Activitats AMPA - Extraescolars 2017-2018


Mecanografia

CEIP Les Falgueres de Celrà

GRUP I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I.

Número d’alumnes: 24

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 240 pulsacions per minut, 210 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 145 pulsacions per minut, 150 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres: 171,45 pulsacions per minut.

INFORMÀTICA

Número d'alumnes: 17

Alumnes de 6è de primària.

Tractament de textos word

 • Creació de portades automàtiques i manuals: retocar, ajustar, efectes de: formes, imatges, dibuixos, text,...
 • Disseny de pàgina (per portades: temes, configuració, fons) i per la resta de document.
 • Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats. Tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
 • Creació d’estils: títols, subtítols i normal (treball amb formats de font, paràgraf, vores,...)
 • Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
 • Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...) mitjançant opció inserir taules.
 • Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
 • Copiar format, submenú font i paràgraf.
 • Inserir i treballar amb els formats d’imatges, formes, quadres de text i Wordart.
 • Inserir pàgines en blanc i salts de pàgina.
 • Treball amb disseny de pàgines: els marges i marques d’aigua.

Full de càlcul excel

 • Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
 • Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
 • Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
 • Creació de gràfics i modificació d’aquests.
 • Transportar els gràfics i les taules cap al Word.
CEIP MADRENC (Vilablareix)

GRUP I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I.

Número d’alumnes: 20

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 240 pulsacions per minut, 220 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 155 pulsacions per minut, 150 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs iniciació: 177,75 pulsacions per minut.


GRUP I: Curs de velocitat mecanogràfica. Mecanografia II.

Tots els alumnes han aconseguit els dos objectius del curs. El més important i principal: la memorització del teclat i el correcte desplaçament amb tots els dits pel teclat sense abaixar la vista per mirar les tecles a l’hora de prémer-les. El segon objectiu fa referència a la velocitat mínima (variable en funció de l’edat dels alumnes).

Número d’alumnes: 4

Alumnes de 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 355 pulsacions per minut, 350 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 250 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs velocitat: 326,25 pulsacions per minut.


GRUP II: Curs Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) – Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).

MECANOGRAFIA

Número d’alumnes: 14

Alumnes de 6è i 5è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 395 pulsacions per minut, 380 pulsacions per minut, 280 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 230 pulsacions per minut, 210 pulsacions per minut, 175 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs velocitat: 261,42 pulsacions per minut.

INFORMÀTICA

Número d’alumnes: 15

Alumnes de 5è i 6è de primària.

Tractament de textos word

 • Creació de portades automàtiques i manuals: retocar, ajustar, efectes de: formes, imatges, dibuixos, text,...
 • Disseny de pàgina (per portades: temes, configuració, fons) i per la resta de document.
 • Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats. Tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
 • Creació d’estils: títols, subtítols i normal (treball amb formats de font, paràgraf, vores,...)
 • Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
 • Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...) mitjançant opció inserir taules.
 • Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
 • Copiar format, submenú font i paràgraf.
 • Inserir i treballar amb els formats d’imatges, formes, quadres de text i WordArt.
 • Inserir pàgines en blanc i salts de pàgina.
 • Treball amb disseny de pàgines: els marges i marques d’aigua.

Full de càlcul excel

 • Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
 • Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
 • Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
 • Creació de gràfics i modificació dels mateixos.
 • Transportar els gràfics i les taules cap al Word.
CEIP BOSC DE LA PABORDIA (Girona)

GRUP I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I.

Número d’alumnes: 16

Alumnes de 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 220 pulsacions per minut, 190 pulsacions per minut, 185 pulsacions per minut
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 155 pulsacions per minut, 150 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Bosc de la Pabordia curs iniciació: 186,25 pulsacions per minut


GRUP II: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I.

Número d’alumnes: 17

Alumnes de 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 230 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut, 185 pulsacions per minut
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 155 pulsacions per minut, 150 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Bosc de la Pabordia curs iniciació: 169,41 pulsacions per minut.

LES ALZINES (GIRONA)

Grup I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 14

Alumnes de 6è de primària i 1r ESO.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 230 pulsacions per minut, 210 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 185 pulsacions per minut, 175 pulsacions per minut. .

Velocitat mitjana alumnes Les Alzines: 201,66 pulsacions per minut.

CEIP VILADEMANY (AIGUAVIVA)

Grup I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 9

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 240 pulsacions per minut, 220 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 180 pulsacions per minut, 160 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Vilademany: 208,88 pulsacions per minut.

CEIP AULET (CELRÀ)

Grup I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 11

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 240 pulsacions per minut, 220 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 150 pulsacions per minut, 110 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP l’Aulet: 177,27 pulsacions per minut

CEIP DOMENY (GIRONA)

Grup I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 14

Alumnes de 4rt, 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 180 pulsacions per minut, 175 pulsacions per minut, 165 pulsacions per minut
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 130 pulsacions per minut, 75 pulsacions per minut, 70 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Domeny: pulsacions per minut:147,69 pulsacions per minut

CEIP L’AIXART (CERVIÀ DE TER)

Grup I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 8

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 220 pulsacions per minut, 190 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 120 pulsacions per minut, 100 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP l’Aixart: 160 pulsacions per minutCurs Tècniques d’Estudi

CEIP Les Falgueres (Celrà)

Curs Tècniques d’Estudi (alumnes 6è primària): 26 alumnes distribuïts en 4 grups.

Tots els alumnes han assolit uns coneixements satisfactoris en el curs de tècniques d’estudi.

CEIP L’Aulet (Celrà)

Curs Tècniques d’Estudi (alumnes 6è primària): 20 alumnes distribuïts en 2 grups.

Tots els alumnes han assolit uns coneixements satisfactoris en el curs de tècniques d’estudi.