Activitats AMPA - Extraescolars 2015-2016


Mecanografia

CEIP Les Falgueres de Celrà

GRUP I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I.

Tots els alumnes del curs de mecanografia d’iniciació han aconseguit els dos objectius del curs. El més important i principal: la memorització del teclat i el correcte desplaçament amb tots els dits pel teclat sense abaixar la vista per mirar les tecles a l’hora de prémer-les. El segon objectiu fa referència a la velocitat mínima (xifrada en alumnes de la seva edat en les 120 pulsacions per minut).

Número d’alumnes: 18

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 200 pulsacions per minut, 190 pulsacions per minut, 180 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 150 pulsacions per minut, 140 pulsacions per minut.

Alumnes que han fet ús de la garantia d’aprenentatge: 2.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres curs iniciació: 158,8 pulsacions per minut.


GRUP II: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I.

Tots els alumnes del curs de mecanografia d’iniciació han aconseguit els dos objectius del curs. El més important i principal: la memorització del teclat i el correcte desplaçament amb tots els dits pel teclat sense abaixar la vista per mirar les tecles a l’hora de prémer-les. El segon objectiu fa referència a la velocitat mínima (xifrada en alumnes de la seva edat en les 120 pulsacions per minut).

Número d’alumnes: 7

Alumnes de 5è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 200 pulsacions per minut i 190 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 180 pulsacions per minut i 120 pulsacions per minut.

Alumnes que han fet ús de la garantia d’aprenentatge: 1.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres: 184,28 pulsacions per minut


GRUP III: Curs Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) – Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).

MECANOGRAFIA

Número d’alumnes: 12

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 270 pulsacions per minut, 265 pulsacions per minut, 240 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 210 pulsacions per minut, 190 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres curs velocitat: 227,96pulsacions per minut.

INFORMÀTICA

Número d'alumnes: 12

Alumnes de 6è de primària.

Tots els alumnes han assolit de manera satisfactòria el contingut del curs:

Tractament de textos word

 • Creació d’estils: títols, subtítols i normal.
 • Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats; Tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
 • Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
 • Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...) mitjançant opció inserir taules.
 • Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
 • Copiar format, submenú font i paràgraf.
 • Inserir i treballar amb els formats d’ imatges, formes, quadres de text i Wordart.
 • Inserir pàgines en blanc i salts de pàgina.
 • Treball amb disseny de pàgines: els marges i marques d’aigua.

Full de càlcul excel

 • Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
 • Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
 • Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
 • Creació de gràfics i modificació dels mateixos.
 • Transportar els gràfics i les taules cap al Word.
CEIP MADRENC (Vilablareix)

GRUP I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I.

Tots els alumnes han aconseguit els dos objectius del curs. El més important i principal: la memorització del teclat i el correcte desplaçament amb tots els dits pel teclat sense abaixar la vista per mirar les tecles a l’hora de prémer-les. El segon objectiu fa referència a la velocitat mínima (variable en funció de l’edat dels alumnes).

Número d’alumnes: 8

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 200 pulsacions per minut, 190 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 150 pulsacions per minut, 140 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs iniciació: 166,25 pulsacions per minut.


GRUP II: Curs Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) – Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).

MECANOGRAFIA

Número d’alumnes: 5

Alumnes de 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 300 pulsacions per minut, 290 pulsacions per minut, 265 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 190 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs velocitat: 269,6 pulsacions per minut.

INFORMÀTICA

Número d’alumnes: 5

Alumnes de 6è de primària.

Tots els alumnes han assolit de manera satisfactòria el contingut del curs:

Tractament de textos word

 • Creació d’estils: títols, subtítols i normal.
 • Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats; Tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
 • Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
 • Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...) mitjançant opció inserir taules.
 • Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
 • Copiar format, submenú font i paràgraf.
 • Inserir i treballar amb els formats d’ imatges, formes, quadres de text i Wordart.
 • Inserir pàgines en blanc i salts de pàgina.
 • Treball amb disseny de pàgines: els marges i marques d’aigua.

Full de càlcul excel

 • Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
 • Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
 • Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
 • Creació de gràfics i modificació dels mateixos.
 • Transportar els gràfics i les taules cap al Word.
CEIP BOSC DE LA PABORDIA (Girona)

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I.

El 87,5% dels alumnes que han realitzat el curs, han aconseguit els dos objectius del curs. El més important i principal: la memorització del teclat i el correcte desplaçament amb tots els dits pel teclat sense abaixar la vista per mirar les tecles a l’hora de prémer-les. El segon objectiu fa referència a la velocitat mínima (variable en funció de l’edat dels alumnes).

Número d’alumnes: 16

Alumnes que farem ús de la garantia d’aprenentatge: 2

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 240 pulsacions per minut, 220 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 170 pulsacions per minut, 160 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Bosc de la Pabordia curs iniciació: 199,64 pulsacions per minut.

CEIP L’AULET (Celrà)

Grup I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Tots els alumnes del curs de mecanografia d’iniciació han aconseguit els dos objectius del curs. El més important i principal: la memorització del teclat i el correcte desplaçament amb tots els dits pel teclat sense abaixar la vista per mirar les tecles a l’hora de prémer-les. El segon objectiu fa referència a la velocitat mínima (xifrada en alumnes de la seva edat en les 120 pulsacions per minut).

Número d’alumnes: 13

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 220 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut, 180 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 150 pulsacions per minut, 120 pulsacions per minut.

Alumnes que hem fet ús garantia aprenentatge: 1

Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres: 181,92 pulsacions per minut


Tècniques d'estudi.

CEIP Les Falgueres (Celrà)

Curs Tècniques d’Estudi (alumnes 6è primària): 35 alumnes distribuïts en 4 grups.

Tots els alumnes han assolit uns coneixements aptes en el curs de tècniques d’estudi.