Informe cursos estiu 2014

(propera actualització: juliol 2015)

Alumnes cursos d’estiu 2014 al nostre centre acadèmic Meca-Ràpid E.M.A.G 1 (1 de Juny fins a 19 de Setembre)


A Mecanografia

Nombre total d’alumnes: 185 alumnes.

Alumnes que han acabat el total d’hores del curs bàsic + gratuïtes: 175 alumnes.

Alumnes que els hi ha quedat alguna hora pendent per fer: 10 alumnes.

Resultats alumnes cursos estiu 2014:

Alumnes de 12 anys o més grans (adults inclosos): 104 alumnes.

Alumnes que han acabat el curs: 98 alumnes.

 • El 100% ha assolit l’objectiu principal: la correcta memorització de teclat, tant alumnes que han acabat el curs, com alumnes que encara els hi queden hores per fer.
 • Dels alumnes que han acabat el curs, el 100% ha assolit l’objectiu de la velocitat mínima a partir d’aquesta edat, establerta en les 150 pulsacions per minut.
 • Màxima velocitat assolida en el curs iniciació a la mecanografia: 290 pulsacions per minut
 • Altres velocitats màximes assolides: 285 pulsacions per minut, 270 pulsacions per minut.
 • Velocitat mínima assolida en el curs iniciació a la mecanografia: 150 pulsacions per minut.
 • Velocitat mitjana dels alumnes que han acabat el curs bàsic de mecanografia estiu 2014: 196.34 pulsacions per minut.
 • Màximes velocitats assolides en curs velocitat i/o reciclatge: 325 pulsacions per minut i 220 pulsacions per minut.
 • Alumnes que hem fet ús de la “garantia d’aprenentatge”: 1 alumne.
Alumnes de 10 i 11 anys: 64 alumnes.

Alumnes que han acabat el curs: 60 alumnes.

 • El 100% ha assolit l’objectiu principal: la correcta memorització de teclat, tant alumnes que han acabat el curs, com alumnes que encara els hi queden hores per fer.
 • Dels alumnes que han acabat el curs, el 100% ha assolit l’objectiu de la velocitat aconsellable a partir d’aquesta edat, xifrada en les 120 pulsacions per minut.
 • Màxima velocitat assolida en el curs iniciació a la mecanografia: 220 pulsacions per minut.
 • Altres velocitats màximes assolides: 210 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut.
 • Velocitat mínima assolida en el curs iniciació a la mecanografia: 130 pulsacions per minut.
 • Màximes velocitats assolides en curs velocitat i/o reciclatge: 220 pulsacions per minut i 200 pulsacions per minut.
 • Velocitat mitjana dels alumnes que han acabat el curs de mecanografia estiu 2014: 176,62 pulsacions per minut.
 • Alumnes que hem fet ús de la “garantia d’aprenentatge”: 1 alumne.
Alumnes de 8 i 9 anys: 18 alumnes.

Alumnes que han acabat el casalet iniciació a la mecanografia: 17 alumnes.

 • El 94,7% ha assolit l’objectiu principal: la correcta memorització de teclat, tant alumnes que han acabat el curs, com alumnes que encara els hi queden hores per fer.
 • Dels alumnes que han acabat el curs, el 100% ha assolit l’objectiu de la velocitat recomanada en aquesta edat, establerta en les 100 pulsacions per minut.
 • Màxima velocitat assolida en el curs iniciació a la mecanografia: 200 pulsacions per minut.
 • Altres velocitats màximes assolides: 180 pulsacions per minut, 160 pulsacions per minut.
 • Velocitat mínima assolida en el curs iniciació a la mecanografia: 100 pulsacions per minut.
 • Velocitat mitjana dels alumnes que han acabat el curs bàsic de mecanografia estiu 2014: 149,41 pulsacions per minut.
 • Alumnes que hem fet ús de la “garantia d’aprenentatge”: 3 alumnes.

B Informàtica

Nombre total d’alumnes: 28 alumnes.

Alumnes que han acabat el curs: 28.

 • Nota coneixements acceptables: 6
 • Nota coneixements bons: 6
 • Nota coneixements notables: 13
 • Nota coneixements excel·lents: 3

C Reforç Escolar- Tècniques d’Estudi

Nombre total d’alumnes estiu 2014: 22 alumnes.

Tots els alumnes han assolit perfectament els coneixements donats en el curs de Tècniques d’Estudi.


D CASALET FORMATIU ESTIU 2014 (Mecanografia-Informàtica-Tècniques d’Estudi)

Nombre total d’alumnes estiu 2014: 16 alumnes.

Gran èxit del nostre CASALET FORMATIU, omplint tres grups (dos de matins i un de tarda) i fent vàlida la nostra filosofia “a l’estiu diversió i... formació”. El rendiment assolit en el casalet formatiu EMAG ha estat més que notable pels alumnes que n’han format part.