El perquè d’aprendre mecanografia

Cada dia es fa més evident, sigui en l’àmbit que sigui, que s’ha de saber teclejar correctament. Tant en els estudis com en la feina, a l’hora d’escriure un mail, per comunicar-nos en un programa de xat, per passar els nostres apunts, per fer treballs, per redactar una carta en un tractament de textos, etc.

Si paréssim per un moment a comptar el temps que destinem a escriure qualsevol tipus de text a l’ordinador, ens en faríem creus del que perdem teclejant amb dos dits i mirant el teclat. És per això, que aprendre correctament mecanografia (memoritzar el teclat per poder teclejar amb tots els dits sense abaixar la vista per buscar les tecles), s’ha convertit en un objectiu primordial per guanyar temps a l’hora d’escriure en un teclat i poder destinar aquest temps que hem guanyat a altres tasques.

No hi ha una edat ideal per aprendre, però sí que és important remarcar que contra més aviat un alumne comenci, menys vicis haurà adquirit en un possible autoaprenentatge, contra menys vicis tingui l’alumne, més es pot avançar en l’aprenentatge. És molt clar i evident que un alumne que escrigui a 200 pulsacions per minut pot escriure en 1 hora el que abans feia en 5 hores, i és precisament aquestes 4 hores que s’estalviarà en el procés de teclejar, el que converteix en important el fet d’aprendre correctament l’art de la mecanografia.

Els alumnes que no han tocat mai un teclat (o en poques ocasions) són alumnes de fàcil treballar. Els alumnes que han teclejat molt sense saber-ne i per tant hagin adquirit vicis, així com aquells que han fet algun tipus de curs però sense uns resultats òptims, són alumnes amb qui hem de fer un treball molt més específic de reciclatge i de perfeccionament. I en aquest segon cas, malauradament, són molts els alumnes que any rere any, passen per l’acadèmia, o bé no han començat el curs en una bona edat o bé s’han equivocat a l’hora de triar el sistema d’aprenentatge. Amb tots els alumnes, tant els que comencen de zero com els que ja han fet quelcom, els hi donem GARANTIA D’APRENENTATGE en qualsevol dels casalets o cursos que oferim, és a dir, a la fi del mateix TOTS ELS ALUMNES que ens han triat com a opció pel seu aprenentatge de la mecanografia, obtenim resultats satisfactoris.

Quan es comença aquest aprenentatge, sigui l’edat que sigui, hi ha un objectiu bàsic, la correcta memorització de teclat. Això implica saber teclejar amb tots els dits sense necessitat d’abaixar la vista per mirar les tecles que s’ha de prémer en cada moment. Quan un alumne assoleix aquest objectiu, ja es pot treballar la velocitat i aquesta adquireix una importància diferent segons l’edat que tingui l’alumne, així doncs, un alumne de vuit o nou anys si som capaços de fer que arribi a treballar els dictats de la franja de 90-110 pulsacions per minut en el curs bàsic - iniciació a la mecanografia, ja hauríem aconseguit la velocitat mínima exigible del curs per a nens d’aquesta franja d’edat. Aquesta velocitat anirà pujant en el mínim de pulsacions per minut a assolir, a mesura que l’alumne tingui més anys, fins als 12 anys en què l’objectiu ja és comú per tots els alumnes d’aquesta edat o més grans, i que la situem en les 150 pulsacions per minut com a mínim. (en l’apartat de la web “informe cursos”, es pot veure amb detall els resultats dels nostres alumnes).

Un cop s’aprèn mecanografia, on realment veurem recompensat l’esforç en fer el curs serà en transcripcions i còpies de textos originals. Si algun dia volem fer una còpia d’un text que hi ha escrit en un llibre, llibreta o foli, és on la mecanografia adquireix tota la seva importància, doncs es redueix els tres passos d’aquell que no sap escriure (llegir l’original, mirar el teclat per escriure, mirar la pantalla per veure com ha quedat i tornar a repetir el procés), en un sòl pas, el fet de no haver d’aixecar la vista de l’original que hem de copiar o transcriure.

El perquè d’aprendre a E.M.A.G.-1

Ensenyem mecanografia amb el sistema audiovisual Meca-ràpid E.E.E.S.A.® (sistema cec) ara adaptat com EMAGtyping® únic a Girona capital i que des de 1980 fem servir per formar mecanògrafs a les comarques gironines.

Et podríem donar molts motius del perquè el nostre sistema és el més indicat i apropiat per aprendre mecanografia. Potser el més important és que des de 1980 funciona i quan una cosa funciona tants anys deu ésser perquè els resultats són els esperats pels alumnes.

De totes maneres hem intentat resumir de manera clara i concisa els “perquès” d’aprendre a Mecarapid E.M.A.G.-1 en els següents punts:

 • Per EXPERIÈNCIA: formant mecanògrafs des de 1980
 • Per GARANTIA: perquè et donem GARANTIA D’APRENENTATGE.
 • Per QUALITAT: no hi ha un altre sistema que en només 5 hores et permeti tenir el teclat memoritzat i en 20 hores poder teclejar a més de 100 pulsacions per minut.
 • Per PREU: perquè per una hora de treball amb nosaltres, amb altres sistemes n’has de fer 5, i no és el mateix pagar 5€/hora que acabar pagant-ne 25
 • Per TRANSPARÈNCIA: perquè pugem els resultats obtinguts a la nostra WEB, perquè estem orgullosos dels mateixos i perquè no ens hem d’amagar de res.
 • Per TRADICIÓ: perquè el 95% de noves inscripcions vénen recomanats d’altres alumnes, siguin familiars, amics o coneguts...
 • Per COHERÈNCIA, ni tots els alumnes són iguals, ni a tots els alumnes se’ls hi pot exigir el mateix, per això adeqüem els objectius individualment per cada alumne.
 • Per HONESTEDAT, perquè no enganyem a ningú, diem les coses com són, buscant l’objectiu comú, l’aprenentatge dels alumnes.
 • Per COMPROMÍS, només així es pot créixer, compromís amb els alumnes, els pares, els Centres Educatius, les AMPES, ... per assolir un objectiu comú, la formació dels alumnes.
 • Per IL·LUSIÓ, perquè després de tants i tants anys, tants i tants alumnes, no hem perdut la il•lusió que teníem el primer dia.
 • Per RESULTATS, perquè no hi ha cap altre sistema que et doni en el mateix nombre d’hores el resultat dels nostres cursos i casalets, uns resultats ni iguals ni superiors.

La pregunta que s’hauria de fer hom, és: TOTHOM FA EL MATEIX?

Per coses com aquestes, diem que som una ACADÈMIA DE FETS i no de PARAULES.

Els nostres cursos i casalets

Oferim diferents modalitats de cursos, buscant aquell que s’ajusti més a l’alumne, ja sigui per edat, tarannà, objectius de l’alumne, coneixements previs, etc.


1 CASALET/CURS BÀSIC: INICIACIÓ A LA MECANOGRAFIA

Objectius del curs

En l’aprenentatge de la mecanografia, sota el nostre humil parer, hi ha un objectiu indispensable, bàsic i primordial, la correcta memorització de teclat. És el primer objectiu del curs i principal del nostre casalet/curs iniciació a la mecanografia. Aquesta memorització de teclat implica saber teclejar amb tots els dits sense necessitat d’abaixar la vista per mirar la tecla que s’ha de prémer en cada moment. Quan un alumne assoleix aquest objectiu, ja es pot treballar la velocitat, per tal de buscar el segon objectiu del curs, la velocitat mínima i aquesta adquireix una importància diferent segons l’edat que tingui l’alumne, així doncs un alumne de vuit o nou anys si som capaços d’arribar a la franja de 90-110 pulsacions per minut en el curs bàsic - iniciació a la mecanografia, ja s’hauria aconseguit la velocitat mínima exigible del curs per a nens d’aquesta franja d’edat. Aquesta velocitat anirà pujant en el mínim de pulsacions per minut a assolir, a mesura que l’alumne tingui més anys, fins als 12 anys en què l’objectiu ja és comú per tots els alumnes d’aquesta edat o més grans, i que la situem en les 150 pulsacions per minut com a mínim.

Inici dels cursos: setmanalment

Places limitades. Es dóna preferència a les inscripcions per rigorós ordre de reserva de plaça.

Metodologia

El curs consta de dues parts diferenciades. Memorització del teclat (aula de vídeo) i treball de la velocitat (aula d’àudio).

La primera part del curs es fa a l’aula de VÍDEO. L'horari és fix i es fan deu hores. Aquesta primera part és la que ens serveix per memoritzar el teclat. A més aprenem a desplaçar tots els dits correctament pel teclat sense necessitat d’abaixar la vista per prémer les tecles corresponents al dictat. Anomenem aquest procés “treball amb Vídeos” i és la CLAU del curs, sense els coneixements que s’aprenen en aquesta part (la bona memorització del teclat) no podem passar al segon nivell, el de treballar la velocitat. Si cal repetir aquest procés, es fa durant la segona setmana de curs.

La segona part del curs és d'horari lliure i l'alumne assisteix a les classes amb total llibertat, tant d’horaris com de dies de treball. La fem a l’aula d’ÀUDIO. Establim un mínim de dos - tres dies a la setmana per assistir a classe tot i que és recomanable que es vingui si es pot cada dia, doncs a l’ésser un curs que requereix molta mecànica, contra més seguides i continuades fem les hores, més bon rendiment aconseguim en el curs. Treballem la velocitat i com a novetat des de l’any 2010, ho fem mitjançant el programa EMAGtyping® que és el mateix sistema MECARAPID de tota la vida però adaptat per ordinador.

La durada del curs bàsic és de 30 hores i en contractar aquest paquet bàsic, des de l’any 2000 el centre acadèmic EMAG obsequia amb cursos de velocitat totalment gratuït de diferents de durades en funció de la promoció vigent aquell any, que poden anar de 10 a 20 hores. L’alumne disposa fins al 30 de juny de l'any següent per finalitzar el curs.

S'entrega a final de curs, un certificat - informe del curs en el qual s'exposa el nombre d'hores fetes en el mateix, unes recomanacions per fer manteniment dels coneixements adquirits en el curs, el rendiment i velocitat assolida. Així mateix s’entrega el corresponent diploma de coneixements de fi de curs.

E.M.A.G-1 dóna garantia d’aprenentatge total dels cursos als seus alumnes de mecanografia, i si un alumne no arriba als dos objectius mínims establerts per la seva franja d’edat, el centre OBSEQUIA/REGALA totes les hores necessàries per arribar a aquests objectius.


2 CURS AVANÇAT: VELOCITAT

Curs adreçat a aquells alumnes que ja han fet un primer nivell de mecanografia i volen adquirir més velocitat. El curs estableix un nombre mínim d’hores i uns objectius d’increment de velocitats de com a mínim 25-30 pulsacions per minut respecte a la velocitat assolida en el curs iniciació.


3 CURS RECICLATGE i/o PERFECCIONAMENT

Per aquells alumnes que han fet algun tipus de curs de mecanografia sense assolir un nivell adequat o aquells que tot i adquirir-lo han perdut les nocions adquirides, el centre ofereix la possibilitat que es contractin blocs d’hores per tal de millorar, reciclar o perfeccionar aquests coneixements previs.

Notes d’interès i/o especificacions sobre els cursos de mecanografia que s’imparteixen a Meca-ràpid E.M.A.G.1:

 • La durada del curs anirà en funció de les hores diàries que es realitzin, essent el nombre màxim de 2 hores al dia.
 • Garantia d’aprenentatge en tots els cursos de mecanografia.
 • Diferents nivells de velocitat, pels diferents perfils que vulguin fer un curs (aprenentatge bàsic, oposicions,...). Els nivells que es poden treballar al nostre Centre abasten una velocitat mínima de 100 pulsacions per minut i una de màxima de 525 pulsacions per minut. Fins a 9 mòduls diferents!!
 • Els cursos de perfeccionament i reciclatge tenen una durada mínima de deu hores.
 • Per un curs bàsic de 30 hores, obsequi d'un curs de velocitat o perfeccionament de 15 hores de durada.
 • Tots els cursos tenen vigència fins al 30 de juny de l'any següent, un cop passada aquesta data les hores que quedin, caduquen.
 • Els descomptes efectuats no són acumulables a altres descomptes o promocions que el Centre pogués oferir en diferents campanyes.
 • El descompte aplicat a germans, és del 10% per cada germà o si s'apunta amb algun pare/mare al curs, també se li aplica, sense ésser acumulable a cap altra promoció que puntualment el centre pogués realitzar.
 • El curs MECARÀPID de tota la vida ara optimitzat amb suport informàtic per treballar directament amb l’ordinador mitjançant el programa EMAGTyping. Més rapidesa en l’aprenentatge, més aplicació immediata en les teves activitats, més divertit i sobretot... amb resultats garantits!!!
 • La paga i senyal per reserva de plaça serà de 50€ corresponent a la matrícula i es realitzarà en el moment de fer efectiva la inscripció. Si un alumne no pogués començar en la data establerta, la paga i senyal no es retornarà però el centre dóna la possibilitat que en els pròxims dos anys l'alumne pugui realitzar el curs. Un cop passat aquest període, la paga i senyal perd la seva validesa i si l'alumne es vol tornar a inscriure, haurà de fer efectiu el seu pagament.

PER PREU, PER QUALITAT, PER RENDIMENT... TRIA MECARÀPID (emagtyping) NO ET PENEDIRÀS!!!
ALGÚ ET POT OFERIR EL MATEIX? I GARANTIR-T’HO?