Activitats AMPA - Extraescolars 2021-2022


Mecanografia

CEIP Les Falgueres de Celrà. Total: 43 alumnes (4 grups bombolla)

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 27 (2 grups bombolla)

Alumnes de 5è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 220 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 130 pulsacions per minut, 120 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres: 160,83 pulsacions per minut.


Mecanografia

Mecanografia I (Iniciació) i Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) i Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).

Número d’alumnes: 16 (distribuïts en dos grups bomolla)

Alumnes de 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 240 pulsacions per minut, 220 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 180 pulsacions per minut, 165 pulsacions per minut.
 • Velocitats assolides en el curs d'iniciació (coincideixen la màxima i la mínima): 150 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres curs velocitat: 199,16 pulsacions per minut.


Informàtica

Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).

Número d’alumnes: 16 (distribuïts en dos grups bomolla)

Alumnes de 6è de primària.

Tractament de textos word

 • Creació de portades automàtiques i manuals: retocar, ajustar, efectes de: formes, imatges, dibuixos, text,...
 • Disseny de pàgina (per portades: temes, configuració, fons) i per la resta de document.
 • Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats. Tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
 • Creació d’estils: títols, subtítols i normal (treball amb formats de font, paràgraf, vores,...)
 • Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
 • Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...) mitjançant opció inserir taules.
 • Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
 • Copiar format, submenú font i paràgraf.
 • Inserir i treballar amb els formats d’imatges, formes, quadres de text i Wordart.
 • Inserir pàgines en blanc i salts de pàgina.
 • Treball amb disseny de pàgines: els marges i marques d’aigua.
 • Treball amb columnes (diferents columnes en una mateixa pàgina)

Full de càlcul excel

 • Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
 • Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
 • Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
 • Creació de gràfics i modificació d’aquests.
 • Transportar els gràfics i les taules cap al Word.
CEIP Madrenc (Vilablareix). Total: 51 alumnes (7 grups bombolla)

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 30 (2 grups bombolla)

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 200 pulsacions per minut, 190 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 140 pulsacions per minut, 120 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs iniciació: 160,66 pulsacions per minut.

INFORMÀTICA: Presentació de treballs per a estudiants

Número d'alumnes: 21 (2 grups bombolla)

Alumnes de 6è de primària.

Tractament de textos word

 • Creació de portades automàtiques i manuals: retocar, ajustar, efectes de: formes, imatges, dibuixos, text,...
 • Disseny de pàgina (per portades: temes, configuració, fons) i per la resta de document.
 • Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats. Tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
 • Creació d’estils: títols, subtítols i normal (treball amb formats de font, paràgraf, vores,...)
 • Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
 • Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...) mitjançant opció inserir taules.
 • Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
 • Copiar format, submenú font i paràgraf.
 • Inserir i treballar amb els formats d’imatges, formes, quadres de text i Wordart.
 • Inserir pàgines en blanc i salts de pàgina.
 • Treball amb disseny de pàgines: els marges i marques d’aigua.
 • Treball amb columnes (diferents columnes en una mateixa pàgina)

Full de càlcul excel

 • Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
 • Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
 • Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
 • Creació de gràfics i modificació d’aquests.
 • Transportar els gràfics i les taules cap al Word.
CEIP Bosc de la Pabordia (Girona). Total: 33 alumnes (3 grups bombolla)

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 33 (3 grups bombolla)

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 200 pulsacions per minut, 185 pulsacions per minut, 180 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 120 pulsacions per minut, 100 pulsacions per minut*.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Bosc de la Pabordia curs iniciació: 169,58 pulsacions per minut.

CEIP Vilademany (Aiguaviva). Total alumnes: 7

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 4 alumnes

Curs de velocitat de mecanografia. Mecanografia II: 3 alumnes

Número d’alumnes: 7 (3 grups bombolla)

Alumnes de 4t i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 240 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 220 pulsacions per minut.
 • Màximes velocitats assolides en el curs d'iniciació: 190 pulsacions per minut, 180 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d'iniciació: 150 pulsacions per minut, 140 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Vilademany: 191,42 pulsacions per minut.

CEIP l'Aulet (Celrà). Total alumnes: 22 (2 grups bombolla)

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 13 alumnes


Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) i Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel): 9 alumnes.

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 13 (1 grup bombolla)

Alumnes de 5è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d'inicicació: 185 pulsacions per minut, 180 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d'inicicació: 120 pulsacions per minut, 80 pulsacions per minut*.

Velocitat mitjana alumnes CEIP l'Aulet: 149,15 pulsacions per minut.


Mecanografia

Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) i Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).

Número d’alumnes: 9 (1 grup bomolla)

Alumnes de 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 260 pulsacions per minut, 255 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 190 pulsacions per minut, 180 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP l'Aulet curs velocitat: 213,3 pulsacions per minut.


Informàtica

Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).

Número d’alumnes: 9 (1 grup bomolla)

Alumnes de 6è de primària.

Tractament de textos word

 • Creació de portades automàtiques i manuals: retocar, ajustar, efectes de: formes, imatges, dibuixos, text,...
 • Disseny de pàgina (per portades: temes, configuració, fons) i per la resta de document.
 • Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats. Tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
 • Creació d’estils: títols, subtítols i normal (treball amb formats de font, paràgraf, vores,...)
 • Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
 • Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...) mitjançant opció inserir taules.
 • Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
 • Copiar format, submenú font i paràgraf.
 • Inserir i treballar amb els formats d’imatges, formes, quadres de text i Wordart.
 • Inserir pàgines en blanc i salts de pàgina.
 • Treball amb disseny de pàgines: els marges i marques d’aigua.
 • Treball amb columnes (diferents columnes en una mateixa pàgina)

Full de càlcul excel

 • Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
 • Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
 • Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
 • Creació de gràfics i modificació d’aquests.
 • Transportar els gràfics i les taules cap al Word.
CEIP l'Aixart (Cervià de Ter).

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia I: 5 alumnes.


Curs de velocitat mecanogràfica. Mecanografia II: 4 alumnes.

Número d’alumnes: 9 (2 grups bombolla)

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 290 pulsacions per minut, 245 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 205 pulsacions per minut, 185 pulsacions per minut.
 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 180 pulsacions per minut, 160 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 150 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP l'Aixart: 200,55 pulsacions per minut.

Les Alzines (Girona). Total alumnes: 17 (2 grups bombolla)

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 17 alumnes

Número d’alumnes: 17 (2 grups bombolla)

Alumnes de 6è de primària i 1r de secundària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d'inicicació: 220 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d'inicicació: 185 pulsacions per minut, 170 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes Les Alzines: 192,35 pulsacions per minut.

CEIP Domeny (Girona). Total alumnes: 8 (4 grups bombolla)

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 8 alumnes

Número d’alumnes: 8 (2 grups bombolla)

Alumnes de 4t, 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d'inicicació: 170 pulsacions per minut, 160 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d'inicicació: 150 pulsacions per minut, 140 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Domeny: 161,25 pulsacions per minut.

Bell-lloc (Girona). Total alumnes: 23 (2 grups bombolla)

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 23 alumnes

Número d’alumnes: 23 (2 grups bombolla)

Alumnes de 5è i 6è de primària. Alumnes de 1r i 2n de secundària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d'inicicació: 260 pulsacions per minut, 230 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d'inicicació: 160 pulsacions per minut, 150 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes Bell-lloc: 181,30 pulsacions per minut.