Activitats AMPA - Extraescolars 2018-2019


Mecanografia

CEIP Les Falgueres de Celrà

Grup I: Grups VERMELLS (fosc i clar) Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 20

Alumnes de 5è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 220 pulsacions per minut, 210 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 140 pulsacions per minut, 145 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres: 155,52 pulsacions per minut.


Grup II: grups BLAUS (fosc i clar). Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 17

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 220 pulsacions per minut, 215 pulsacions per minut, 210 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 145 pulsacions per minut, 145 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres: 179,37pulsacions per minut.


GRUP III: Grup GROC: Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) i Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).

Número d’alumnes: 18

Alumnes de 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 255 pulsacions per minut, 240 pulsacions per minut, 220 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 200 pulsacions per minut, 195 pulsacions per minut, 170 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres curs velocitat: 218,33 pulsacions per minut.

INFORMÀTICA

Número d'alumnes: 18

Alumnes de 6è de primària.

Tractament de textos word

 • Creació de portades automàtiques i manuals: retocar, ajustar, efectes de: formes, imatges, dibuixos, text,...
 • Disseny de pàgina (per portades: temes, configuració, fons) i per la resta de document.
 • Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats. Tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
 • Creació d’estils: títols, subtítols i normal (treball amb formats de font, paràgraf, vores,...)
 • Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
 • Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...) mitjançant opció inserir taules.
 • Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
 • Copiar format, submenú font i paràgraf.
 • Inserir i treballar amb els formats d’imatges, formes, quadres de text i Wordart.
 • Inserir pàgines en blanc i salts de pàgina.
 • Treball amb disseny de pàgines: els marges i marques d’aigua.
 • Treball amb columnes (diferents columnes en un mateixa pàgina)

Full de càlcul excel

 • Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
 • Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
 • Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
 • Creació de gràfics i modificació d’aquests.
 • Transportar els gràfics i les taules cap al Word.
CEIP MADRENC (Vilablareix). Total alumnes: 20

GRUP I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I.

Número d’alumnes: 20

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 200 pulsacions per minut, 185 pulsacions per minut, 180 pulsacions per minut
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 160 pulsacions per minut, 155 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs iniciació: 178,33 pulsacions per minut.


GRUP I: Curs de velocitat mecanogràfica. Mecanografia II.

Tots els alumnes han aconseguit l’objectiu del curs, incrementar en un mínim de 30-40 pulsacions per minut, la velocitat assolida en el curs anterior. Els increments aquest any han estat molt notables (entre 60 i 95 pulsacions per minut).

Número d’alumnes: 8

Alumnes de 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 320 pulsacions per minut, 315 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 250 pulsacions per minut, 215 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs velocitat: 289,375 pulsacions per minut.


GRUP II: Curs Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) – Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).

MECANOGRAFIA

Número d’alumnes: 17

Alumnes de 6è i 5è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 365 pulsacions per minut, 360 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 200 pulsacions per minut, 185 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs velocitat: 266,76 pulsacions per minut.

INFORMÀTICA

Número d’alumnes: 17

Alumnes de 5è i 6è de primària.

Tractament de textos word

 • Creació de portades automàtiques i manuals: retocar, ajustar, efectes de: formes, imatges, dibuixos, text,...
 • Disseny de pàgina (per portades: temes, configuració, fons) i per la resta de document.
 • Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats. Tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
 • Creació d’estils: títols, subtítols i normal (treball amb formats de font, paràgraf, vores,...)
 • Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
 • Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...) mitjançant opció inserir taules.
 • Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
 • Copiar format, submenú font i paràgraf.
 • Inserir i treballar amb els formats d’imatges, formes, quadres de text i WordArt.
 • Inserir pàgines en blanc i salts de pàgina.
 • Treball amb disseny de pàgines: els marges i marques d’aigua.

Full de càlcul excel

 • Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
 • Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
 • Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
 • Creació de gràfics i modificació dels mateixos.
 • Transportar els gràfics i les taules cap al Word.
CEIP BOSC DE LA PABORDIA (Girona). Total alumnes: 36

GRUP I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I.

Número d’alumnes: 18

Alumnes de 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 255 pulsacions per minut, 220 pulsacions per minut, 210 pulsacions per minut
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 190 pulsacions per minut, 160 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Bosc de la Pabordia curs iniciació: 197,5 pulsacions per minut


GRUP II: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I.

Número d’alumnes: 18

Alumnes de 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 265 pulsacions per minut, 245 pulsacions per minut, 235 pulsacions per minut
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 160 pulsacions per minut, 150 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Bosc de la Pabordia curs iniciació: 195,27 pulsacions per minut.

LES ALZINES (GIRONA). Total alumnes: 15

Grup I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 15

Alumnes de 6è de primària i 1r ESO.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 250 pulsacions per minut, 230 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 195 pulsacions per minut, 170 pulsacions per minut. .

Velocitat mitjana alumnes Les Alzines: 216,66 pulsacions per minut.

CEIP VILADEMANY (AIGUAVIVA). Total alumnes: 9

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 7 alumnes.
Curs de velocitat de mecanografia. Mecanografia II: 2 alumnes.

Número d’alumnes: 9

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 330 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 230 pulsacions per minut.
 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 200 pulsacions per minut, 170 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 160 pulsacions per minut, 140 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Vilademany: 198,88pulsacions per minut.

CEIP AULET (CELRÀ). Total alumnes: 18

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 15 alumnes.
Curs de velocitat de mecanografia. Mecanografia II: 3 alumnes.

Número d’alumnes: 18

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 240 pulsacions per minut, 230 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 170 pulsacions per minut.
 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 200 pulsacions per minut, 195 pulsacions per minut, 190 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 120 pulsacions per minut, 90 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP l’Aulet: 177,27 pulsacions per minut

CEIP DOMENY (GIRONA). Total alumnes: 13 alumnes.

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 6 alumnes.
Curs reciclatge – perfeccionament de mecanografia: 4 alumnes.
Curs de velocitat de mecanografia. Mecanografia II: 3 alumnes.

Número d’alumnes: 13

Alumnes de 4rt, 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 190 pulsacions per minut, 170 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 145 pulsacions per minut, 130 pulsacions per minut.
 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 270 pulsacions per minut, 240 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 200 pulsacions per minut.
 • Màximes velocitats assolides en el curs de reciclatge/perfeccionament: 165 pulsacions per minut, 160 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat/perfeccionament: 130 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Domeny: pulsacions per minut:172,69 pulsacions per minut

CEIP L’AIXART (CERVIÀ DE TER)

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 9 alumnes.
Curs de velocitat de mecanografia. Mecanografia II: 2 alumnes.

Número d’alumnes: 11

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 220 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut, 190 pulsacions per minut
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 170 pulsacions per minut, 160 pulsacions per minut
 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 265 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 200 pulsacions per minut.t

Velocitat mitjana alumnes CEIP l’Aixart: 197,72 pulsacions per minutCurs Tècniques d’Estudi

CEIP Les Falgueres (Celrà)

Curs Tècniques d’Estudi (alumnes 6è primària): 32 alumnes distribuïts en 4 grups.

Tots els alumnes han assolit uns coneixements satisfactoris en el curs de tècniques d’estudi.

CEIP L’Aulet (Celrà)

Curs Tècniques d’Estudi (alumnes 6è primària): 26 alumnes distribuïts en 2 grups.

Tots els alumnes han assolit uns coneixements satisfactoris en el curs de tècniques d’estudi.