Aula repàs-reforç escolar

Durant l’hivern hi ha un objectiu primordial pels nostres fills i no és altra que superar el curs escolar que s’inicia el mes de setembre. És en aquest àmbit on els nostres fills han d’abocar tots els esforços o si més no, gran part dels mateixos. Superar amb èxit el curs escolar el mes de juny, implicarà fer un nou pas en l’etapa escolar dels nostres fills. Però a vegades, cal una petita empenta o ajuda i potser els pares no disposem del temps necessari per fer-ho. És aquí on entra la nostra aula de repàs-reforç escolar, on podem ajudar a l’alumne que li faci falta en les seves tasques escolars o deures.

Aula d'estudi assistit

Però a vegades, no cal el reforç escolar, sinó ensenyar a l’alumne a estudiar, planificar les seves tasques, trobar i corregir dèficits que s’arrosseguen any rere any i que acaben essent insuperables,... és en aquests casos on entraria l’ajuda de la nostra aula d'estudi assistit, oferint la possibilitat de fer classes de tècniques d’estudi, per aprendre a estudiar de manera òptima, o bé oferint exercicis de lectura i escriptura, ortografia,... per millorar la base de l’alumne. En aquest cas, es fa una avaluació inicial de l’alumne per veure quines mancances presenta i enfocar els nostres esforços a resoldre aquests problemes. Les entrevistes amb els pares i tutors o professors es converteixen amb més regulars. Reforcem les activitats proposades amb exercicis propis del centre i amb un seguiment acurat i totalment personalitzat de l’alumne.

També i dins de l’aula d'estudi assistit, trobem cursos adreçats a “optimitzar el temps d’estudi”. En aquest cas, el que fem és orientar a l’alumne cap “aprendre” a estudiar per treure el màxim profit a les seves hores d’estudi en l’àmbit adequat.


1 CURS TÈCNIQUES D’ESTUDI

Cada trimestre (octubre / gener / abril) iniciarem un curs de tècniques d’estudi. Les classes es faran un dia a la setmana (durant hora / hora i mitja). El mínim d’alumnes per fer aquest curs serà de 3 alumnes i el màxim serà de 6. El darrer trimestre donarem prioritat a tots aquells alumnes que fan canvi de cicle, per exemple de 6è de primària i vulguin preparar el pas a 1r de secundària. Durant aquest curs el centre posarà a disposició dels alumnes tot el material necessari per seguir les classes, així com uns exercicis addicionals que hauran de realitzar-se a casa per completar les classes impartides al Centre acadèmic. En cas de no haver-hi un mínim d’alumnes per fer el curs, aquest es posposaria pel següent trimestre, i en aquest cas es donaria prioritat a les primeres inscripcions.

Què oferim?
 • Repàs i preparació de matèries.
 • Curs Tècniques d’estudi.
 • Lectura i escriptura.
 • Ortografia.
 • Matemàtiques (càlcul i problemes).
 • Logopèdia.
 • Lectura i comprensió (oral i escrita).
Característiques de les nostres classes
 • Grups reduïts.
 • Seguiment personalitzat de l'alumne.
 • Entrevistes i xerrades regulars amb els pares i/o tutors.
 • Entrevistes i xerrades amb els professors de l'escola (si fos necessari).
 • Avaluació inicial i final (informe propi del Centre).
 • Ajuda a distància (via telefònica o Internet).
 • Exercicis propis del Centre.
 • Avaluació inicial de l'alumne (examen i prova de nivell) GRATUÏT.
 • Seguiment complet de l'evolució del curs, mantenint un diàleg constant i regular amb els pares, tutors i/o professors.