Activitats AMPA - Extraescolars 2020-2021


Mecanografia

CEIP Les Falgueres de Celrà

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 17 (distribuïts en dos grups bombolla)

Alumnes de 5è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 190 pulsacions per minut, 180 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 130 pulsacions per minut, 120 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres: 154,7 pulsacions per minut.


Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) i Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).

Número d’alumnes: 27 (distribuïts en tres grups bombolla)

Alumnes de 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 265 pulsacions per minut, 245 pulsacions per minut, 240 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 200 pulsacions per minut, 185 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres curs velocitat: 219,25 pulsacions per minut.

INFORMÀTICA

Número d'alumnes: 27

Alumnes de 6è de primària.

Tractament de textos word

 • Creació de portades automàtiques i manuals: retocar, ajustar, efectes de: formes, imatges, dibuixos, text,...
 • Disseny de pàgina (per portades: temes, configuració, fons) i per la resta de document.
 • Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats. Tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
 • Creació d’estils: títols, subtítols i normal (treball amb formats de font, paràgraf, vores,...)
 • Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
 • Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...) mitjançant opció inserir taules.
 • Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
 • Copiar format, submenú font i paràgraf.
 • Inserir i treballar amb els formats d’imatges, formes, quadres de text i Wordart.
 • Inserir pàgines en blanc i salts de pàgina.
 • Treball amb disseny de pàgines: els marges i marques d’aigua.
 • Treball amb columnes (diferents columnes en una mateixa pàgina)

Full de càlcul excel

 • Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
 • Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
 • Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
 • Creació de gràfics i modificació d’aquests.
 • Transportar els gràfics i les taules cap al Word.
CEIP MADRENC (Vilablareix).

TORN I: Curs bàsic – iniciació a la mecanografia I. Curs de velocitat mecanogràfica. Mecanografia II.

Número d’alumnes: 6

Alumnes de 6è de primària (grup bombolla).

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 190 pulsacions per minut
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 185 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs iniciació: 186 pulsacions per minut.


Curs de velocitat mecanogràfica. Mecanografia II.

Alumnes de 6è de primària (grup bombolla).

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 285 pulsacions per minut
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 235 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs velocitat: 276,33 pulsacions per minut.


TORN II: Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).

Número d’alumnes: 6

Alumnes de 6è de primària (grup bombolla).

Tractament de textos word

 • Creació de portades automàtiques i manuals: retocar, ajustar, efectes de: formes, imatges, dibuixos, text,...
 • Disseny de pàgina (per portades: temes, configuració, fons) i per la resta de document.
 • Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats. Tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
 • Creació d’estils: títols, subtítols i normal (treball amb formats de font, paràgraf, vores,...)
 • Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
 • Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...) mitjançant opció inserir taules.
 • Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
 • Copiar format, submenú font i paràgraf.
 • Inserir i treballar amb els formats d’imatges, formes, quadres de text i Wordart.
 • Inserir pàgines en blanc i salts de pàgina.
 • Treball amb disseny de pàgines: els marges i marques d’aigua.

Full de càlcul excel

 • Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
 • Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
 • Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
 • Creació de gràfics i modificació d’aquests.
 • Transportar els gràfics i les taules cap al Word.
CEIP Bosc de la Pabordia (Girona)

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 29 (distribuïts en tres grups bombolla)

Alumnes de 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 220 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut, 190 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 150 pulsacions per minut, 130 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Bosc de la Pabordia: 176,89 pulsacions per minut.

CEIP Vilademany (Aiguaviva)

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 10 alumnes

Curs de velocitat de mecanografia. Mecanografia II: 1 alumne

Número d’alumnes: 11 (dos grups bombolla)

Alumnes de 4t i 5è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 185 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 185 pulsacions per minut.
 • Màximes velocitats assolides en el curs d'iniciació: 170 pulsacions per minut, 165 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d'iniciació: 130 pulsacions per minut, 120 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Vilademany: 147,27 pulsacions per minut.

CEIP l'Aulet (Celrà)

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 23 alumnes

Curs de velocitat de mecanografia. Mecanografia II: 14 alumnes

Número d’alumnes: 37 (4 grups bombolla)

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 23 (distribuïts en dos grups bombolla)

Alumnes de 5è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d'iniciació: 200 pulsacions per minut, 190 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d'iniciació: 140 pulsacions per minut, 100 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP l'Aulet: 169,34 pulsacions per minut.


Mecanografia

Mecanografia I (Iniciació) i Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) i Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).

Número d’alumnes: 14 (distribuïts en dos grups bomolla)

Alumnes de 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 220 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 130 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP l'Aulet curs velocitat: 183 pulsacions per minut.

Alumnes de 6è de primària.

Per la distribució del curs, només hem pogut realitzar la meitat de les hores que fem normalment en el curs d’iniciació, doncs, ho havíem de combinar amb les classes d’informàtica i els resultats obtinguts són realment excepcionals, perquè amb la meitat de les hores, tots els alumnes han arribat al nivell mínim que tenim establert per als alumnes que fan el curs en la seva totalitat d’hores. Si només haguessin fet mecanografia, ens haguéssim plantat com a mínim en nivells de 160-170 i com a màxim en zones 220-250 pulsacions per minut.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 150 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 120 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP l'Aulet curs d'iniciació: 135 pulsacions per minut.


Informàtica

Número d’alumnes: 14 (distribuïts en dos grups bombolla)

Alumnes de 6è de primària.

Tractament de textos word

 • Creació de portades automàtiques i manuals: retocar, ajustar, efectes de: formes, imatges, dibuixos, text,...
 • Disseny de pàgina (per portades: temes, configuració, fons) i per la resta de document.
 • Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats. Tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
 • Creació d’estils: títols, subtítols i normal (treball amb formats de font, paràgraf, vores,...)
 • Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
 • Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...) mitjançant opció inserir taules.
 • Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
 • Copiar format, submenú font i paràgraf.
 • Inserir i treballar amb els formats d’imatges, formes, quadres de text i WordArt.
 • Inserir pàgines en blanc i salts de pàgina.
 • Treball amb disseny de pàgines: els marges i marques d’aigua.
 • Treball amb columnes (diferents columnes en un mateixa pàgina).

Full de càlcul excel

 • Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
 • Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
 • Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
 • Creació de gràfics i modificació dels mateixos.
 • Transportar els gràfics i les taules cap al Word.
CEIP l'Aixart (Cervià de Ter)

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 10 (distribuïts en dos grups bombolla)

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 200 pulsacions per minut, 170 pulsacions per minut, 190 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 150 pulsacions per minut, 130 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP l'Aixart: 173 pulsacions per minut.