Activitats AMPA - Extraescolars 2022-2023


Mecanografia

CEIP Les Falgueres (Celrà). Total alumnes: 62 alumnes

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 35

Alumnes de 5è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 205 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 150 pulsacions per minut, 140 pulsacions per minut, 120 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres: 150,28 pulsacions per minut.


Mecanografia

Mecanografia I (Iniciació) i Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) i Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).

Número d’alumnes: 27

Alumnes de 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 280 pulsacions per minut, 260 pulsacions per minut, 245 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 150 pulsacions per minut, 145 pulsacions per minut.
 • Velocitats assolides en el curs d'iniciació (coincideixen la màxima i la mínima): 130 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Les Falgueres curs velocitat: 213 pulsacions per minut.


Informàtica

Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).

Número d’alumnes: 27

Alumnes de 6è de primària.

Tractament de textos word

 • Creació de portades automàtiques i manuals: retocar, ajustar, efectes de: formes, imatges, dibuixos, text,...
 • Disseny de pàgina (per portades: temes, configuració, fons) i per la resta de document.
 • Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats. Tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
 • Creació d’estils: títols, subtítols i normal (treball amb formats de font, paràgraf, vores,ombrejat...)
 • Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
 • Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...).
 • Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
 • Inserir i treballar amb imatges, formes, quadres de text, SmartArt, símbols i Wordart.
 • Inserir pàgines en blanc, salts de pàgina, encapçalaments i peus de pàgina (numeració).
 • Treball amb disseny de pàgines: els marges, orientació, vores i marques d’aigua.
 • Treball amb columnes (diferents columnes en un mateixa pàgina)

Full de càlcul excel

 • Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
 • Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
 • Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
 • Creació de gràfics i modificació d’aquests.
 • Transportar els gràfics i les taules cap al Word.
CEIP Madrenc (Vilablareix). Total: 40 alumnes

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 18 alumnes

Curs de velocitat de mecanografia. Mecanografia II: 4 alumnes

Número d’alumnes: 22

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 200 pulsacions per minut, 190 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 150 pulsacions per minut, 140 pulsacions per minut.
 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 280 pulsacions per minut, 265 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 195 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs iniciació: 182,72 pulsacions per minut.


Mecanografia I (iniciació) – Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) i Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel)

Número d’alumnes: 18

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 325 pulsacions per minut, 305 pulsacions per minut, 245 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 165 pulsacions per minut, 160 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs velocitat: 227,64 pulsacions per minut.

INFORMÀTICA: Presentació de treballs per a estudiants

Número d'alumnes: 27

Alumnes de 6è de primària.

Tractament de textos word

 • Creació de portades automàtiques i manuals: retocar, ajustar, efectes de: formes, imatges, dibuixos, text,...
 • Disseny de pàgina (per portades: temes, configuració, fons) i per la resta de document.
 • Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats. tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
 • Creació d’estils: títols, subtítols i normal (treball amb formats de font, paràgraf, vores, ombrejat...)
 • Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
 • Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...).
 • Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
 • Inserir i treballar amb imatges, formes, quadres de text, SmartArt, símbols i Wordart.
 • Inserir pàgines en blanc, salts de pàgina, encapçalaments i peus de pàgina (numeració).
 • Treball amb disseny de pàgines: els marges, orientació, vores i marques d’aigua.
 • Treball amb columnes (diferents columnes en un mateixa pàgina)

Full de càlcul excel

 • Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
 • Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
 • Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
 • Creació de gràfics i modificació d’aquests.
 • Transportar els gràfics i les taules cap al Word.

CEIP Bosc de la Pabordia (Girona). Total alumnes: 27

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 27

Alumnes de 6è de primària

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 210 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut, 180 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 150 pulsacions per minut, 70 pulsacions per minut*.

* activem Garantia d’aprenentatge amb un alumne

Velocitat mitjana alumnes CEIP Bosc de la Pabordia curs iniciació: 168,8 pulsacions per minut.


CEIP Vilademany (Aiguaviva). Total alumnes: 6

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 4 alumnes

Curs de velocitat de mecanografia. Mecanografia II: 2 alumnes

Número d’alumnes: 6

Alumnes de 4t, 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 275 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 200 pulsacions per minut.
 • Màximes velocitats assolides en el curs d'iniciació: 180 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d'iniciació: 160 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes CEIP Vilademany: 189,16 pulsacions per minut.


CEIP l'Aulet (Celrà). Total alumnes: 26

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 18 alumnes


Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) i Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel): 8 alumnes.

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I

Número d’alumnes: 18

Alumnes de 5è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 190 pulsacions per minut, 180 pulsacions per minut, 175 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 130 pulsacions per minut, 100 pulsacions per minut*.

* activem garantia d’aprenentatge amb una alumna

Velocitat mitjana alumnes CEIP l’Aulet: 147,78 pulsacions per minut


Mecanografia

Mecanografia I (iniciació) – Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) i Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel)

Número d’alumnes: 8 (7 alumnes de mecanografia velocitat + 1 alumne de mecanografia iniciació)

Alumnes de 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 215 pulsacions per minut, 200 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 170 pulsacions per minut, 165 pulsacions per minut.

Velocitat assolida en el curs d’iniciació: 150 pulsacions per minut

Velocitat mitjana alumnes CEIP l’Aulet curs velocitat: 186,87 pulsacions per minut.


Informàtica

Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).

Número d’alumnes: 9

Alumnes de 6è de primària.

Tractament de textos word

 • Creació de portades automàtiques i manuals: retocar, ajustar, efectes de: formes, imatges, dibuixos, text,...
 • Disseny de pàgina (per portades: temes, configuració, fons) i per la resta de document.
 • Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats. Tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
 • Creació d’estils: títols, subtítols i normal (treball amb formats de font, paràgraf, vores,...)
 • Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
 • Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...) mitjançant opció inserir taules.
 • Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
 • Inserir i treballar amb imatges, formes, quadres de text, SmartArt, símbols i Wordart.
 • Inserir pàgines en blanc, salts de pàgina, encapçalaments i peus de pàgina (numeració).
 • Treball amb disseny de pàgines: els marges, orientació, vores i marques d’aigua.
 • Treball amb columnes (diferents columnes en un mateixa pàgina)

Full de càlcul excel

 • Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
 • Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
 • Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
 • Creació de gràfics i modificació d’aquests.
 • Transportar els gràfics i les taules cap al Word.
CEIP l'Aixart (Cervià de Ter).

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia I: 4 alumnes.


Curs de velocitat mecanogràfica. Mecanografia II: 4 alumnes.

Número d’alumnes: 8

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 285 pulsacions per minut, 280 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 260 pulsacions per minut.
 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 200 pulsacions per minut, 160 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 130 pulsacions per minut, 90 pulsacions per minut.

* activem garantia d’aprenentatge amb un alumne (per problemes logístics familiars, no es pot concretar horari)

Velocitat mitjana alumnes CEIP l'Aixart: 208,13 pulsacions per minut.

Les Alzines (Girona). Total alumnes: 9 alumnes

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 17 alumnes

Número d’alumnes: 9

Alumnes de 6è de primària i 1r de secundària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 215 pulsacions per minut, 190 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 150 pulsacions per minut, 140 pulsacions per minut.

Velocitat mitjana alumnes les Alzines: 163,33pulsacions per minut.

CEIP DOMENY (GIRONA) Total alumnes: 11

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 10 alumnes.


Curs velocitat de mecanografia. Mecanografia II: 1 alumne.

Número d’alumnes: 11

Alumnes de 4t, 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 200 pulsacions per minut, 190 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 130 pulsacions per minut, 120 pulsacions per minut.

* activem garantia d’aprenentatge amb dos alumnes

Velocitat assolida en el curs de velocitat: 235 pulsacions per minut

Velocitat mitjana alumnes: 165,9 pulsacions per minut.

Bell-lloc (Girona). Total alumnes: 8

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 6 alumnes.


Curs velocitat de mecanografia. Mecanografia II: 2 alumnes.

Número d’alumnes: 8

Alumnes de 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 180 pulsacions per minut, 160 pulsacions per minut, 150 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 140 pulsacions per minut, 135 pulsacions per minut.
 • Màxima velocitat (coincideix amb la mínima) assolides en el curs de velocitat: 260 pulsacions per minut

Velocitat mitjana alumnes: 178,12 pulsacions per minut.

ANNEXA (GIRONA) Total alumnes: 20

Curs bàsic – iniciació a la mecanografia. Mecanografia I: 18 alumnes.


Curs velocitat de mecanografia. Mecanografia II: 2 alumnes.

Número d’alumnes: 20

Alumnes de 4t, 5è i 6è de primària.

 • Màximes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 240 pulsacions per minut, 235 pulsacions per minut, 215 pulsacions per minut.
 • Mínimes velocitats assolides en el curs d’iniciació: 140 pulsacions per minut, 70 pulsacions per minut*.
 • Màxima velocitat assolides en el curs d’iniciació: 265 pulsacions per minut
 • Màxima velocitat assolides en el curs d’iniciació: 215 pulsacions per minut

* activem garantia d’aprenentatge amb dos alumnes.

Velocitat mitjana alumnes: 182,5 pulsacions per minut.