FI D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (I)

FI D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (I)

CEIP MADRENC (VILABLAREIX)

GRUP II: Curs Mecanografia II (perfeccionament – velocitat) – Taller Informàtica “presentació de treballs per estudiants” (mòdul Word i mòdul Excel).
MECANOGRAFIA
Número d’alumnes: 12
Alumnes de 6è de primària.
Màximes velocitats assolides en el curs de velocitat: 375 pulsacions per minut, 350 pulsacions per minut, 340 pulsacions per minut.
Mínimes velocitats assolides en el curs de velocitat: 210 pulsacions per minut, 190 pulsacions per minut.
Velocitat mitjana alumnes CEIP Madrenc curs velocitat: 268.86pulsacions per minut.
INFORMÀTICA
Número d’alumnes: 12
Alumnes de 6è de primària.
Tots els alumnes han assolit de manera satisfactòria el contingut del curs:
TRACTAMENT DE TEXTOS WORD:
- Creació d’estils: títols, subtítols i normal.
- Creació d’índex amb: numeracions, vinyetes i esquemes numerats.
tabulacions i “omplir espai automàticament” de punts.
- Treball amb lletra capital i referències (notes al peu).
- Creació de taules i retoc de les mateixes (fons, línies, color, tipus,...) mitjançant opció inserir taules.
- Creació de taules mitjançant les guies de tabulació.
- Copiar format, submenú font i paràgraf.
- Inserir i treballar amb els formats d’ imatges, formes, quadres de text i Wordart.
- Inserir pàgines en blanc i salts de pàgina.
- Treball amb disseny de pàgines: els marges i marques d’aigua.
FULL DE CÀLCUL EXCEL:
- Creació de taules i treball amb el format de les mateixes: vores, alineació, ombrejats, ...
- Treball amb la fórmula sumar mitjançant la funció suma (rangs) i mitjançant l’operador (+)
- Explicació de treball amb altres operadors: restar (-), multiplicar (*) i dividir (/)
- Creació de gràfics i modificació dels mateixos.
- Transportar els gràfics i les taules cap al Word.