ATENCIÓ!! ÚLTIMES PLACES DISPONIBLES GRUPS JUNY i JULIOL!!

ATENCIÓ!! ÚLTIMES PLACES DISPONIBLES GRUPS JUNY i JULIOL!!

En les condicions actuals i seguint el protocol establert avui en dia, estem entrant en les darreres places disponibles per a realitzar un curs o taller durant aquest estiu.
La limitació de les aules és gran, i la capacitat per a poder absorbir la demanda de cursos que tenim cada any, ha quedat molt llastrada.
Com que entrem en les darreres places disponibles per als cursos i tallers amb inici al juny i al juliol, fem aquest missatge de WARNING!!

PLACES DISPONIBLES MES DE JUNY: últimes 5 places disponibles.
PLACES DISPONIBLES MES DE JULIOL: últimes 9 places disponibles.

Si hi ha algun canvi en el protocol actual que ens deixi ampliar els grups que ja tenim estructurats i la majoria complets, estudiarem ampliar algun dels grups actuals amb un o dos alumnes més com a màxim, sense la certesa que ho acabem fent.

Si esteu interessats a fer algun curs o taller el mes d'agost o setembre, ja hem començat a omplir grups.

Moltes gràcies a tothom per la vostra confiança i suport!