TALLER D'INFORMÀTICA ESTIU 2019

TALLER D'INFORMÀTICA ESTIU 2019

TALLER D'INFORMÀTICA ESTIU 2019

Crear índexs automàtics, retoc d'imatges, fer taules i extreure gràfics de les seves dades, crear diagrames, fer vídeos de presentació de treballs! Ho tens tot al teu abast, durant aquest estiu!

Perquè arribarà un dia que hauràs de ser curós en la presentació dels teus treballs i potser hauràs d'agilitzar el temps que hi pots destinar. Potser dominant més programes, podràs assolir uns millors resultats, continguts més complets, formats diversos per a la presentació dels teus treballs o tasques, i com bé diuen:

"El saber no ocupa lloc"

Això és el que oferim al taller d'informàtica, complementar els teus coneixements, sigui reforçant programes que ja has treballat o incorporant programes nous que et permetin donar enfocaments diferents de les teves tasques.

Aquest estiu fes el TALLER D'INFORMÀTICA "PRESENTACIÓ DE TREBALLS PER A ESTUDIANTS" (de primària, secundària i batxillerat). Aprèn mentre et diverteixes!