FI ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MECANOGRAFIA INICIACIÓ GRUP I BOSC DE LA PABORDIA (GIRONA)

FI ACTIVITAT EXTRAESCOLAR MECANOGRAFIA INICIACIÓ GRUP I BOSC DE LA PABORDIA (GIRONA)

Acabem amb el primer grup del bosc de la pabordia. Totes les alumnes i tots els alumnes han assolit satisfactòriament els objectius proposats a l'activitat i un bon nombre en nivells propers o superiors a les dues-centes pulsacions per minut. Agrair l'esforç dels alumnes, la seva implicació i el seu afany de superació. També volem agrair, un any més, a les famílies, la seva confiança. A tot el personal docent que ens ha facilitat la nostra tasca i per últim, molt especialment a la comissió d'extraescolars de l'AMPA per tota la seva ajuda, implicació i suport. Moltes gràcies a tots i enhorabona als alumnes pels resultats assolits!