AMPLIEM PLACES D'ALGUNS GRUPS!! LAST CALL!!

Aquest cap de setmana passat, vam rebre el vistiplau per a passar els grups d'un màxim de sis alumnes a un màxim de deu alumnes.Som conscients que estem entrant en la recta final d'aquest malson de la Covid, i per tant, no perdrem ni el cap ni el nord.Seguirem fent grups molt reduïts, pe...